Voor spoed bel direct: 053 4762122 #2

NIPT en SEO

De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld. Screening tijdens de zwangerschap en net na de geboorte spoort eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

De screening tijdens de zwangerschap is gericht op:

  • Het bepalen van een eventueel verhoogde kans op downsyndroom (en andere trisomieën) door bloed- en/of echo onderzoek.
  • Het opsporen van lichamelijke afwijkingen door middel van een echo bij 13 en 20 weken zwangerschap.

De screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorte behoren tot de landelijke bevolkingsonderzoeken.

Wel of geen zwangerschapsscreening

Het maken van een keuze voor wel of geen zwangerschapsscreening kan erg lastig zijn. Het is belangrijk dat je keuze past bij je eigen gevoel en ideeën over bijvoorbeeld zwangerschap, levenswijze en het downsyndroom. Tijdens de intake krijg je hierover uitgebreid informatie van de verloskundige. Informatie kun je thuis ook rustig nalezen in de folders die wij meegeven. Meer informatie vind je op de website van het RIVM en door de keuzehulp Bewust kiezen op deze website in te vullen.

Besluit je dat je een screening wilt op down-, edward- en patausyndroom, dan kun je de NIPT laten uitvoeren.

NIPT

Bij de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) wordt er in een laboratorium bloed bij je afgenomen. In het bloed van de moeder is ook DNA (erfelijk materiaal) van het kind aanwezig. Dit DNA is afkomstig van de placenta (moederkoek). De NIPT maakt het mogelijk te laten zien of er bij het ongeboren kind een extra exemplaar aanwezig is van chromosoom 21 (downsyndroom), 18 (edwardssyndroom) of 13 (patausyndroom). De NIPT is mogelijk vanaf 11 weken zwangerschap.

Nevenbevindingen bij de NIPT

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta of bij de zwangere zelf. Dat zijn dan nevenbevindingen. Je beslist zelf of je deze nevenbevindingen wilt weten. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig. Tijdens de intake krijg je hier meer informatie over en tevens ontvang je dan de folder met informatie over screening. Hierin staat alles uitgebreid uitgelegd.

De uitslag

De uitslag geeft geen 100% duidelijkheid. Bij een niet afwijkende uitslag klopt dit bijna altijd en is vervolgonderzoek niet nodig. Bij een afwijkende uitslag is er een kans dat het kind de aandoening toch niet heeft. Je kunt alleen zekerheid krijgen door een vlokkentest of vruchtwaterpunctie te laten doen.

Let op, bij de screeningsonderzoeken wordt er geen geslachtsbepaling gedaan.

Structureel Echoscopisch Onderzoek

De 13 en 20 wekenecho wordt ook wel SEO (structureel echoscopisch onderzoek) genoemd. Deze echo’s zijn vooral bedoeld om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of je kind een open rug of open schedel heeft. Daarnaast kunnen tijdens de 13 en 20 wekenecho ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Ook wordt onderzocht of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 13 en 20 wekenecho’s zijn geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo.

Als bij de 13 of 20 weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal je vervolgonderzoek worden aangeboden. Dit bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. Vervolgonderzoek kan nodig zijn. Uitkomsten van de onderzoeken worden uitgebreid met je besproken in gesprekken met medisch specialisten.