Wanneer uitgerekend?

1e dag van je laatste menstruatie:
    bereken

Prenatale Diagnostiek

De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

De screeningen tijdens de zwangerschap zijn gericht op:

  • Het bepalen van een eventueel verhoogde kans op downsyndroom (en andere trisomieën)door bloed- en/of echo onderzoek.
  • Het opsporen van lichamelijke afwijkingen door middel van een echo bij 20 weken zwangerschap.

De screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorte behoren tot de landelijke bevolkingsonderzoeken.

Wel of geen zwangerschapsscreening

Het maken van een keuze voor wel of geen zwangerschapsscreening kan erg lastig zijn. Het is belangrijk dat je keuze past bij je eigen gevoel en ideeën over bijvoorbeeld zwangerschap, levenswijze en het downsyndroom. Tijdens de intake krijg je hierover uitgebreid informatie van de verloskundige. Informatie kun je thuis ook rustig nalezen in de folders die wij meegeven.

Meer informatie vind je op de website van www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en door de keuzehulp Bewust kiezen op deze website in te vullen.

Besluit je dat je een screening wilt op down-, edward- en patausyndroom, dan heb je de keuze uit 2 testen:

  • Combinatietest
  • NIPT

De combinatietest

Kies je voor het doen van prenataal onderzoek door middel van een combinatietest, dan vindt de termijnecho plaats bij Echo Praktijk Enschede. Bij de Echopraktijk vindt dan vervolgens de combinatietest plaats voor de screening op down- (trisomie 21), edward- (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13). Deze test bestaat uit twee onderdelen:

  • bloedonderzoek bij de moeder
  • een echo om de nekplooi van het kind te meten

Bij het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Bij de nekplooimeting wordt een echo gemaakt. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de zogenaamde nekplooi van het kind gemeten. De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Dit laagje vocht is altijd aanwezig, ook bij gezonde kinderen. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat het kind het downsyndroom of een andere trisomie heeft.

De combinatietest moet je zelf betalen (€ 168,-), tenzij er een medische indicatie is. Soms kunt je een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is op een kind met down-, patau- of edwardsyndroom. Het onderzoek geeft geen zekerheid en is een kansberekening. Je kunt kiezen voor vervolgonderzoek als de uitslag een verhoogde kans op een van deze syndromen heeft laten zien.

NIPT

Bij de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) wordt er in een laboratorium bloed bij je afgenomen. In het bloed van de moeder is ook DNA (erfelijk materiaal) van het kind aanwezig. Dit DNA is afkomstig van de placenta (moederkoek). De NIPT maakt het mogelijk te laten zien of er bij het ongeboren kind een extra exemplaar aanwezig is van chromosoom 21 (downsyndroom), 18 (edwardssyndroom) of 13 (patausyndroom). De NIPT is mogelijk vanaf 11 weken zwangerschap. Voor de NIPT betaal je een bijdrage van € 175,-.

Nevenbevindingen bij de NIPT:
Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta of bij de zwangere zelf. Dat zijn dan nevenbevindingen. Je beslist zelf of je deze nevenbevindingen wilt weten. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig. Tijdens de intake krijg je hier meer informatie over en tevens ontvang je dan de folder met informatie over screening. Hierin staat alles uitgebreid uitgelegd.

De uitslag:
De uitslag geeft geen 100% duidelijkheid. Bij een niet afwijkende uitslag klopt dit bijna altijd en is vervolgonderzoek niet nodig. Bij een afwijkende uitslag is er een kans dat het kind de aandoening toch niet heeft. Je kunt alleen zekerheid krijgen door een vlokkentest of vruchtwaterpunctie te laten doen.

Let op, bij de screeningsonderzoeken wordt er geen geslachtsbepaling gedaan.

Structureel Echoscopisch Onderzoek

De 20 wekenecho wordt ook wel ‘structureel echoscopisch onderzoek’ genoemd. Deze echo is vooral bedoeld om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of je kind een open rug of open schedel heeft. Daarnaast kunnen tijdens de 20 wekenecho ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Ook wordt onderzocht of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo.

De echo wordt uitgevoerd door Echo Praktijk Enschede. De echo wordt volledig vergoed door de zorgverzekering en valt ook niet onder het eigen risico. Je hebt dus geen extra kosten.

Als bij de 20 weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal je vervolgonderzoek worden aangeboden. Dit bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. Vervolgonderzoek kan nodig zijn. Uitkomsten van de onderzoeken worden uitgebreid met je besproken in gesprekken met medisch specialisten.

Meer informatie vind je op www.rivm.nl/20wekenecho

Verloskundigenpraktijk Enschede
Bleekhofstraat 3517543 EH Enschede